wtorek, 1 listopada 2022

RELACJA Z ZAFARRANCHO


 29 października 2022 na krajowym Zafarrancho Bractwa Wybrzeża Mesy

Kaprów Polskich, w Jadwisinie, słynny czeski żeglarz Kapitan Rudolf

Krautschneider - Ruda - otrzymał Nagrodę Chwały Mórz.

Nagroda przyzwanana jest za:

- wybitne osiągniecia w pracy i służbie na morzu lub dla morza,

- popularyzacja wiedzy o morzach świata,

- kultywowanie i popularyzowanie tradycji morskich,

-działalność w sferze kultury morskiej i marynistyki,

-szerzenie idei wspólnoty ludzi morza,

- diałalność sportową na morzu, w wyniku której nastąpiło poszerzenie społecznego

zainteresowania morzem i jego sprawami.

Brat Jerzy Radomski # 149

piątek, 20 sierpnia 2021

 Jurek Porębsmi odszedł do Hilo

Diś rano otrzymałem bardzo smutną wiadomość, że na wieczną wachtę odszedł

Jurek Porębski.

Ten znakomity szantymen urodził ię na Śląsku. Doktor oceanografii, ktory

pokochał morze. Pływał na statkach rybackich.

Znakomity szantymen. Autor piosenek o tematyce morskiej. Jego szlagierową szantę

"Gdzie ta keja" była i bedzie śpiewana na wszystkich festiwaalach

szantowych w Polsce, USA, Kanadzie, Anglii.

Działalność muzyczną rozpoczoł w latach siedemdziesiątych. Był

współzałożycielem i wieloletnim człnkiem grupy szantowej Staare Dzwony.

Jurek witał i żegnał "Czarny Diament" kiedy wypływał w swoje długie rejsy.

Pamięć o "Porębie" pozostanie w naszych sercach.

Pogrążony w żałobie Jurek Radomski