wtorek, 1 listopada 2022

RELACJA Z ZAFARRANCHO


 29 października 2022 na krajowym Zafarrancho Bractwa Wybrzeża Mesy

Kaprów Polskich, w Jadwisinie, słynny czeski żeglarz Kapitan Rudolf

Krautschneider - Ruda - otrzymał Nagrodę Chwały Mórz.

Nagroda przyzwanana jest za:

- wybitne osiągniecia w pracy i służbie na morzu lub dla morza,

- popularyzacja wiedzy o morzach świata,

- kultywowanie i popularyzowanie tradycji morskich,

-działalność w sferze kultury morskiej i marynistyki,

-szerzenie idei wspólnoty ludzi morza,

- diałalność sportową na morzu, w wyniku której nastąpiło poszerzenie społecznego

zainteresowania morzem i jego sprawami.

Brat Jerzy Radomski # 149

Brak komentarzy: