środa, 2 maja 2018

Fundacja Czarny Diament im. Kpt. Jerzego Radomskiego !!!

Fundatorzy

Wiadomości z Czarnego !!!! 


27.04.2018r. Piotr Piekarski, Arek (Kosmos) Wąsik i Jurek Radomski w Kancelarii Notarialnej w Jastrzębiu Zdroju zgodnie oświadczają, że ustanawiają Fundację pod nazwą „Fundacja Czarny Diament im. Kpt. Jerzego Radomskiego”. O godzinie 1345 złożono podpisy pod Aktem Notarialnym. 

Celem Fundacji jest: 

A. Dbanie o dobry stan techniczny jachtu Czarny Diament.

B. Organizowanie rejsów jachtem Czarny Diament oraz innymi jachtami.

C. Przygotowywanie wypraw jachtem Czarny Diament, miedzy innymi dookoła świata. 

D. Uwiecznienie historii żeglarskiej kpt. Jerzego Radomskiego oraz jachtu Czarny Diament. 

E. Kultywowanie tradycji żeglarskich, ceremoniału morskiego i tradycji bandery polskiej.

F. Propagowanie i rozwój żeglarstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

G. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności żeglarskich niezbędnych dla bezpiecznego uprawiania rekreacji żeglarskiej. 

H. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz propagowania zagadnień morskich i rozwoju żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

I. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury morskiej, w tym sztuki i literatury marynistycznej. 

Zawsze mówiłem, że „Czarny Diament” po to był budowany, aby pływał jak najdłużej. 

Wierzę, że moje marzenie się spełni, tym bardziej, że w Zarządzie Fundacji są doświadczeni żeglarze i biznesmeni: 

Prezes Zarządu: Piotr Piekarski 

Wiceprezesi Zarządu: Arkadiusz Wąsik (Kosmos) oraz Mikołaj Stychno

Pozdrawiam, Jurek Radomski

Prezes i Wiceprezes

Brak komentarzy: